Дәүләт комитетында гражданнарны кабул итү турында белешмә мәгълүмат

Хөрмәтле Татарстан Республикасы Туристлык буенча дәүләт комитеты сайтына керүчеләр!

Гражданнарның мөрәҗәгатьләрен кабул итү һәм гражданнарны шәхси кабул итү «Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 2006 елның 02 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон, шулай ук «Татарстан Республикасында гражданнарның мөрәҗәгатьләре турында» 2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы  нигезендә гамәлгә ашырыла, аларны Законнар бүлегендә карарга мөмкин.

Татарстан Республикасы Туристлык буенча дәүләт комитеты 420015, Казан шәһәре, М.Горький урамы, 19 адресы буенча урнашкан.

 

Эш графигы: көн саен (шимбә һәм якшәмбедән тыш) 9:00 дән 18:00 гә кадәр, төшке аш тәнәфесе 12:00 дән 12:45 кә кадәр.

 

Дәүләт комитеты бинасына керү шәхесне раслаучы документ буенча гамәлгә ашырыла.

 

Белешмәләр һәм алдан язылу өчен:

 

Телефон: (843) 222-90-20 - Татарстан Республикасы Туристлык буенча дәүләт комитеты рәисенең кабул итү бүлмәсе

Телефон: (843) 222-90-26 - кадрлар һәм юридик эшләр бүлеге

E-mail: tourism.rt@tatar.ru.

Соңгы яңарту: 2023 елның 19 апреле, 11:23

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International