ТР Туристлык буенча дәүләт комитеты турында

Дәүләт комитеты эшчәнлеге түбәндәге норматив документлар белән регламентлана:

  • “Татарстан Республикасы дәүләт сатып алулары идарәсен һәм Татарстан Республикасы Туризм агентлыгын үзгәртеп кору турында”   Татарстан Республикасы Президентының 2014 елның 20 мартындагы ПУ-286  номерлы Указы белән;
  • “Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты рәисе итеп  С.Е.  Ивановны билгеләп кую турында” Татарстан Республикасы Президентының 2014 елның 24 мартындагы ПУ-298 номерлы Указы белән;
  • “Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 12.04.2014 №234 карары белән.

 

 Дәүләт комитетының төп бурычлары:

  • Туристлык өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыруда катнашу;
  • Туристлык өлкәсен үстерүнең өстенлекле юнәлешләрен һәм стратегиясен билгеләү һәм аларны гамәлгә ашыру;
  • Туристлык индустриясен һәм кунакчыллыкны үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары белән үзара хезмәттәшлек;
  • Туристлык базарында катнашучылар белән үзара хезмәттәшлек, туристлык өлкәсендәге проектларны гамәлгә ашыруда юридик һәм физик затларга дәүләт ярдәмен гамәлгә ашыру.   

 

 Дәүләт комитетының төп функцияләре:

  •  Дәүләт комитеты төп функциясен – дәүләт идарәсен гамәлгә ашыру һәм туристлык, туристлык индустриясе һәм кунакчыллык өлкәсендә Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары белән үзара хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру функциясен башкарган өчен җаваплы була;
  • Дәүләт комитеты үз компетенциясе чикләрендә Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары белән үзара хезмәттәшлек итә.  

Контакты:

тел. (843) 222-90-20

tourism.rt@tatar.ru

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International